”Γιατί το σωματείο πυρόπληκτων; Τι διαφορετικό έχει από όλες τις άλλες ομάδες γύρω μας; ”

Το σωματείο ιδρύθηκε για να υπάρχει η φωνή των πολλών! Η ένωση πυρόπληκτων έχει ως ανώτατο όργανο της την Γενική Συνέλευση και οδηγός της είναι οι δημοκρατικές αποφάσεις που παίρνονται εκεί. Ακολούθησε και εσύ το δρόμο της νομιμότητας, της ομαδικότητας και της διαφάνειας!

Το σωματείο μας εκπροσωπείται από ένα επταμελές Δ.Σ. που λαμβάνει να εκτελεί της αποφάσεις της Γ.Σ.. Το καταστατικό του σωματείου παρέχει κανόνες ασφαλείας για την ορθή λειτουργία. Απαιτείται διαφάνεια και οι Γ.Σ. αλλά και το Δ.Σ. είναι ανοιχτό προς παρακολούθηση από όλα τα μέλη.

Οι Σκοποί του σωματείου μας αποτελούν κυρίως την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του και την βοήθεια προς τρίτους, μελών ή μη του σωματείου, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως Πυρόπληκτα μετά την πυρκαγιά της 23-07-2018 εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας Πικερμίου.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας.

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΑΣΕΜΗ
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
  • ΤΑΜΙΑΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ
  • ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΞΙΑΡΧΟΣ 
  • ΜΕΛΟΣ: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΝΓΟΣ

———- Αναπληρωματικοί
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ενωμένοι μαζί, πιο δυνατά από ποτέ!

Αλληλεγγύη από τους γύρω Συλλόγους και ένταξη της Ένωσης στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ!

Γίνε τώρα μέλος και ενίσχυσε την φωνή μας !

Η «ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποτελεί μία ενέργεια προερχόμενη από κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, ανοικτή σε όλους τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής της 23ης Ιουλίου 2018, καθώς και σε όλους όσους έχουν, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε σχέση ή έννομο συμφέρον, το οποίο να απορρέει από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατ. Αττική, χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις.

Υιοθετώντας το σύνθημα «Ενωμένοι θα πετύχουμε» και μέσα από επιλεγμένες δράσεις τα Μέλη ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου για την διεκδίκηση της αποκατάστασης υλικών ζημιών & βλαβών του περιβάλλοντος μέσω της δημόσιας άσκησης πιέσεων και ελέγχου ενεργειών, την αναβάθμιση της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου και του επιπέδου ζωής και διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής και των παρεχόμενων από κάθε φορέα υπηρεσιών που αφορούν τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους.

Τα Μέλη λειτουργούν με βάση την αρχή της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας, είναι ισότιμα και δεν υπάρχει μόνιμος διαχωρισμός καθηκόντων. Μέλος του Σωματείου θεωρείται κάθε πυρόπληκτος, καθώς και κάθε άτομο που έχει, άμεσα ή έμμεσα, έννομο συμφέρον, που απορρέει από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, συμφωνεί με τις γενικές αρχές του καταστατικού και συμμετέχει ενεργά στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα.