Ο Σκοπός μας

Σκοπός του Σωματείου είναι η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των Μελών του, καθώς επίσης και η βοήθεια προς τρίτους, μέλη του Σωματείου ή μη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτα μετά την πυρκαγιά της 23.07.2108 εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου ( Αμπελούπολη, Κόκκινο Λιμανάκι, Μπλε Λιμανάκι, Ποντίους, Μάτι, Ν. Βουτζάς, Προβάλινθος ), ως επίσης και των μελών της οικογενείας αυτών.
Περαιτέρω, ως σκοπό το Σωματείο έχει και την δημιουργία μίας κυψέλης παραγωγής ιδεών και δράσεων για την αποκατάσταση της πληγείσας και της ευρύτερης περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου μετά από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018. Επίσης, η συλλογική άσκηση πιέσεων προκειμένου για την διεκδίκηση των παντός είδους δικαιωμάτων των πυρόπληκτων, π.χ. χορηγίες, δωρεές, αρωγή, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, κ.ά., η προάσπιση του κοινωνικού οφέλους, η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης των πυρόπληκτων και του εθελοντισμού.

Η ιδέα για το σωματείο ακούστηκε για πρώτη φορά από τον Πυρόπληκτο Jason Carow και μέσα από την σελίδα του 23july.org και την αντίστοιχη ομάδα με 1300 μέλη στο Facebook. Όπως μας λέει, η πρωτοβουλία διάφορων εθελοντών από τις καμένες περιοχές να προσπαθούν να συντονίσουν από μόνοι τους θέματα που αφορούν όλους τους πυρόπληκτους χωρίς όμως να έχουν λάβει από κανέναν σχετική εντολή η να έχουν εκλεγεί για αυτή την δουλειά, επιβάλλει ένα μέσο διαβούλευσης και επικοινωνίας με τους όρους της Δημοκρατίας.

Έτσι λοιπόν, και πλησιάζοντας 2 χρόνια μετά την καταστροφή χωρίς να έχουμε ούτε σπίτι αλλά να μην έχουν αποσυρθεί ούτε καν οι καμένες ύλες από την περιοχή, μετά από μεγάλο αγώνα και εμπόδια δημιουργήθηκε επιτέλους η ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αναλυτικότερα, το Σωματείο επιδιώκει:

1. Την διενέργεια κάθε προσπάθειας προκειμένου για την αποκατάσταση των σπιτιών και υποδομών της πληγείσας και της ευρύτερης περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας-Πικερμίου και εν γένει της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (Δήμους, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Περιφέρεια) ή/και κυβερνητικούς φορείς.

2. Την διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως είναι απαραίτητη, είτε ως Σωματείο είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, προκειμένου για την διερεύνηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των χορηγιών, δωρεών και πάσης φύσεως παροχών προς τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής της 23ηςΙουλίου 2018, από όποια πηγή και αν προέρχονται (π.χ. εκδηλώσεις, χορηγίες, αγώνες, εκθέσεις, είδη ένδυσης και διατροφής, είδη σπιτιού, κ.ά.) και την άσκηση πιέσεων προς την επίτευξη του σκοπού αυτού.

3. Την σωστή ενημέρωση και διεκδίκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των κατοίκων.

4. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού και ζωικού περιβάλλοντος της πληγείσας και της ευρύτερης περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου ( Αμπελούπολη, Κόκκινο Λιμανάκι, Μάτι, Ν. Βουτζάς, Προβάλινθος, Μπλε Λιμανάκι, Ποντίους) (χλωρίδας και πανίδας), του τοπικού πολιτιστικού επιπέδου και της παράδοσης.

5. Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και δημιουργικής συνεργασίας των κατοίκων, για την επίτευξη κοινών στόχων.

6. Την έρευνα, μελέτη και προβολή των κοινωνικών, οικονομικών, πνευματικών, περιβαλλοντικών και εν γένει όλων των προβλημάτων των πυρόπληκτων της πληγείσας και της ευρύτερης περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου.

7. Την ανταλλαγή απόψεων, κατάθεση ρεαλιστικών προτάσεων και ανάληψη δράσεων για τη διευθέτηση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.

8. Τη συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εν γένει.

9. Την διεξαγωγή εκδηλώσεων, προβολών, εκθέσεων, ομιλιών, ημερίδων κλπ. προκειμένου για την ενημέρωση των κατοίκων και την διεκδίκηση δικαιωμάτων.

10. Την ενεργοποίηση κατοίκων και φορέων δράσης για όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα, με τη δημιουργία ομάδων δράσης & προβληματισμού.

Θεμελιώδεις αρχές

Η «ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» αποτελεί μία ενέργεια προερχόμενη από κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό, ανοικτή σε όλους τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής της 23ης Ιουλίου 2018, καθώς και σε όλους όσους έχουν, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε σχέση ή έννομο συμφέρον, το οποίο να απορρέει από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατ. Αττική, χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις. Δηλώνεται δε ότι δεν εξαρτάται από κανένα κομματικό, κυβερνητικό, κρατικό ή άλλο φορέα και αποτελεί σημείο επαφής και εθελοντικής προσφοράς των κατοίκων. Υιοθετώντας το σύνθημα «Ενωμένοι θα πετύχουμε» και μέσα από επιλεγμένες δράσεις τα Μέλη ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου για την διεκδίκηση της αποκατάστασης υλικών ζημιών & βλαβών του περιβάλλοντος μέσω της δημόσιας άσκησης πιέσεων και ελέγχου ενεργειών, την αναβάθμιση της ποιότητας του βιοτικού επιπέδου και του επιπέδου ζωής και διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής και των παρεχόμενων από κάθε φορέα υπηρεσιών που αφορούν τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους.
Τα Μέλη λειτουργούν με βάση την αρχή της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας, είναι ισότιμα και δεν υπάρχει μόνιμος διαχωρισμός καθηκόντων. Μέλος του Σωματείου θεωρείται κάθε πυρόπληκτος, καθώς και κάθε άτομο που έχει, άμεσα ή έμμεσα, έννομο συμφέρον, που απορρέει από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, συμφωνεί με τις γενικές αρχές του καταστατικού και συμμετέχει ενεργά στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα.

Το Δ.Σ. της Ένωσης!
Το Συγκροτημένο  σε σώμα σωματείο σήμερα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ: ΑΡΧΟΝΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΜΕΛΟΣ: ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΧΑΡΑ